Naboplanter
Frøviden

Gode naboplanter

May 01, 2024

Måske har du hørt om konceptet naboplanter før? At skabe mangfoldighed i din have kan gavne dine planters vækst og trivsel, og dette kræver viden om gode naboplanter. Det handler nemlig om at placere dine planter strategisk i forhold til hinanden. Her kommer konceptet om naboplanter ind i billedet.

Forståelse af naboplanter

Når planter vokser tæt sammen, har de en indbyrdes påvirkning på hinanden. Nogle trives bedre ved siden af hinanden og støtter hinandens vækst, mens andre sorter synes at være upåvirkede. Desværre kan nogle planter også have en negativ effekt på hinanden, og deres vækst kan blive hæmmet, når de er naboer. Naboplanter er en del af en dyrkningsmetode kendt som "companion planting" på engelsk. Metoden går ud på at plante forskellige arter sammen, så de kan drage fordel af hinandens egenskaber. Dette kan omfatte alt fra forbedring af jordkvaliteten og skadedyrsbekæmpelse til tiltrækning af nytteinsekter og forbedring af planternes smag og vækst. Kombinationsdyrkning resulterer i øvrigt i et højere udbytte sammenlignet med ensartet dyrkning.

Eksempler på gode naboplanter

 • Purløg og gulerødder: Purløg hjælper med at afværge fluer i dine gulerodsplanter og afskrækker andre skadedyr, hvilket gør dem til perfekte naboer for gulerødder.
 • Kartofler og hestebønner: Hestebønner og kartofler er gode naboplanter, da hestebønner fikserer kvælstof i jorden og tiltrækker nyttige insekter, hvilket gavner kartoflernes vækst og reducerer skadedyr. Desuden kan hestebønner også give skygge og støtte til kartoflerne, hvilket bidrager til en sundere og mere produktiv høst.
 • Basilikum og tomater: Basilikum kan forbedre tomaterne smag og afskrække skadedyr som orme.
 • Majs og bønner: Majsstængler giver støtte til bønneplanterne, mens bønnerne tilfører kvælstof til jorden, hvilket gavner majsens vækst.
 • Agurk og dild: Dild kan forbedre smagen af agurker og tiltrække nyttige insekter som bier og svirrefluer.
 • Morgenfrue og grøntsager: Et generelt godt til til dine grøntsager er at planter morgenfruer, der tiltrækker nyttige insekter som bier og sommerfugle, samtidig med at de kan fungere som naturlig skadedyrsbekæmpelse.

Eksempler på dårlige naboplanter

 • Kartofler og tomater: Begge sorter tilhører nattskyggefamilien og er modtagelige for lignende sygdomme og skadedyr. Plantning af dem sammen kan øge risikoen for problemer.
 • Ærter og bønner: Ærter og bønner tilhører begge ærtefamilien og har lignende næringsbehov. Når de dyrkes tæt sammen, kan de konkurrere om de samme næringsstoffer i jorden, hvilket kan resultere i nedsat vækst og udbytte for begge planter. 
 • Løg og bønner: Løg kan hæmme væksten af bønner, hvilket gør dem til en dårlig kombination i haven.
 • Kål og jordbær: Kål kan tiltrække skadedyr som kålorme, som også kan skade dine jordbærplanter.

Retningslinjer og tips

Når du skal udvælge planterne til din have, kan du finde mange ressourcer online, såsom tabeller og oversigter, der angiver, hvilke planter der fungerer godt sammen og hvilke der ikke gør det. Nogle generelle huskeregeler er:

 1. De fleste grøntsager er glade for at være naboer til aromatiske urter, da de både kan forbedre smagen og skræmme forskellige skadedyr væk.
 2. Undgå gerne at plante beslægtede planter sammen for at reducere risikoen for sygdomme, skadedyrsangreb eller en dårlig høst.
 3. Vælg planter med forskellige rodstrukturer for at undgå konkurrence om næringsstofferne i jorden.


Ved at skabe mangfoldighed i din have, kan du således bidrage til dine planters vækst og holde potentielle skadedyr væk. Derudover kan du læse om dårlige naboplanter for at sikre dig, at du ikke få hæmmet væksten eller spist dine planter af forskellige skadedyr. Ved at tage hensyn til naboplanter kan du dermed skabe en sund og produktiv have, der blomstrer med forskellige urter, blomster og grøntsager.